ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

               Thanakorn Vegetable Oil Saving and Credit Cooperative, Limited

ที่อยู่ :  99 หมู่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

          99 Soi Thanakorn, Phra Samut Chedi Road, Pak Khlong Bang Pla Kot Subdistrict, Phra Samut Chedi District, Samut Prakan 10290

 0 2425 8930  / Fax :  0 2425 8938

 :  cooper@cook.co.th

  :  https://thanakorncoop.com/