ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่

โดย admin
 วันที่ 13 ก.พ. 2567 15:25 น.
 314
คุณสมยศ ตั้งจิตต์ถาวรกุล ที่ปรึกษาด้านการซื้อวัตถุดิบและขายผลิตภัณฑ์
มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่จาก … และ …
ที่มาร่วมการประชุมใหญ่สหกรณ์สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566